Prijava na akcije

V Rodu soških mejašev želimo prijave na akcije tem bolj olajšat tako za nas kot tudi za naše člane.
Prav zaradi tega upeljujemo tudi prijave preko spletne strani.