Donacija dohodnine

0,5% DOHODNINE ZA TABORNIKE RSM NOVA GORICA

Poleg članarine in razpisov vedno več sredstev pridobimo tudi iz naslova 0,5% dohodnine. Smo namreč društvo v javnem interesu tako na področju vzgoje in izobraževanja, kar pomeni, da nam lahko davčni zavezanci namenijo 0,5% svoje dohodnine. Če se davčni zavezanec ne odloči za nobeno organizacijo, ki ji bo namenil ta del dohodnine, delež avtomatično dobi državni proračun.

Če torej menite, da si zaslužimo del vaše dohodnine, natisnite priloženi obrazec in ga izpolnite s svojimi podatki. V obrazcu tudi določite kolikšen del (%) dohodnine nam boste namenili (največ 0,5%). Delež dohodnine lahko namenite tudi drugim organizacijam (do 5), pri čemer se 0,5% enakomerno porazdeli med izbrane organizacije, zato v obrazcu označite, koliko dohodnine boste namenili posamezni organizaciji.

Izpolnjen obrazec lahko oddate na enega od sledečih načinov:

  • obrazec pošljite na pristojni davčni urad (Davčni urad Nova Gorica, p.p. 45, 5001 Nova Gorica),
  • obrazec pošljite na naš rodov naslov (Društvo rod soških mejašev, Kidričeva 28c, 5000 Nova Gorica) in ga bomo mi posredovali na davčni urad,
  • obrazec lahko oddate vodniku na vodovem sestanku, obrazec bomo na davčni urad posredovali mi. OBRAZEC, ki ga je potrebno do konca izpolniti. Vpisati morate svoje podatke in koliko dohodnine nam namenjate (do 0,5%). 
  • dohodnino nam lahko namenite tudi preko spletne strani eDavki.

 

KONTAKT
Društvo rod soških mejašev
Kidričeva 28c
5000 Nova Gorica
Davčna številka: 10373954

S tem, ko nam boste namenili del vaše dohodnine, boste pripomogli k temu, da bodo taborniške aktivnosti v Novi Gorici še lažje finančno dostopne vsem, ki si želijo izkusiti čare taborništva. S tem NE boste v nikakršni meri dodatno finančno obremenjeni, mi pa bomo vaše pomoči bomo nadvse veseli!